Nawigacja
Co to jest Inkubator? Czym jest inkubacja?

Każdy z nas wie, czym jest inkubator. Pamiętamy to z lekcji biologii w szkole. Wyobrażamy go sobie jako specyficzne urządzenie z regulacją temperatury, wilgotności, światła, zapewniające optymalne warunki do wzrostu, wylęgania lub rozmnażania zwierząt (lub flory).

Również w szpitalu możemy spotkać inkubatory. Te aparaty do przetrzymywania dzieci przedwcześnie urodzonych zapewniają im utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała, otoczenia. Zastępują noworodkom ciało ich matek, symulują warunki jakie są w kobiecym łonie.

Z inkubatorem wiąże się także termin okresu inkubacji. Jest to przedział czasowy przebywania w inkubatorze. Zależy on od indywidualnych właściwości (często patogenu chorobotwórczego).

W socjalistycznej Europie inkubatory powstają w wielu miastach jako forma wspierania nowo powstałych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw, firm. Nazywają się Inkubatory Przedsiębiorczości, Inkubatory Technologiczne itp. Wsparcie to głównie polega na udostępnieniu im infrastruktury, pomieszczeń biurowych, hal, magazynów lub sal z labolatorium. Inkubatory wynajmują chętnym na korzystnych warunkach finansowych swoje powierzchnie, biorą podmioty pod 'swoje skrzydła' na okres inkubacji. Teoretyczne, w rzeczywistości kształtują uzależnionych od dotacji przedsiębiorców, którzy to, nie rzadko, po upłynięciu okresu inkubowania nie umieją sobie poradzić w naturalnych warunkach rynkowych. Nie ma gorszego zepsucia gospodarki od dawania dotacji i przyzwyczajania biznesmenów do osiągania celów za publiczne pieniądze. Pamiętajmy, że źródłem aktywności człowieka są jego potrzeby. Jeśli nie masz potrzeb, nie musisz wiele robić by żyć.

Ciekawostką jest psychologiczny aspekt terminu inkubacji. Odnosi się on do intensywnego myślenia, rozwiązywania danego problemu myśląc i tworząc nieustannie modele teoretyczne zagadnienia, nawet na poziomie nieświadomego umysłu, często przez sen.

W Olsztynie także powstały takie dziwne twory dla olsztyńskich firm noszące nazwy Inkubatorów Przedsiębiorczości (np. Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości). Te swoiste wylęgarnie nieudaczników najpierw zaszczepiają patogen - traktują chętnych na inkubację preferencyjnie - następnie wypuszczają ich na wolny rynek gospodarczy. Zastanawiające jest dobranie nazewnictwa do takiej pomocy. Znając znaczenie pojęć wiesz już, że słowo inkubator idealnie pasuje do tego typu inwestycji. Może zostało celowo tak dobrane przez nasze władze, aby nie mieć odpowiedzialności w przyszłości.

Inkubator nastawiony jest na przetrwanie. Więc może zacznijmy wpuszczać tam firmy, które istnieją już na rynku, lecz z różnych przyczyn mają chwilowe problemy? Po co wychowywać cieplarnianych biznesmenów i zaszczepiać im ten szkodliwy patogen? Cóż za olśnienie.